Bedriftshelsetjeneste

Regnbuen Malermesterbedrift har en bedrifthelsetjeneste avtale med Stamina. Ansatte blir kalt inn til helseundersøkelse annet hvert år.

Dersom du skulle ha behov for legetime, og kanskje ikke får time hos fastlegen på første forsøk, kan du ringe 40003304. Som regel får du time raskere enn hos fastlegen. Regnbuen dekker normalt ikke kostnaden ved en vanlig legekonsultasjon. Men i mange tilfeller kan det jo være verdt å betale litt mer for å få time raskt. Mer informasjon finnes på www.staminagroup.no.

Bedriftshelsetjeneste

Regnbuen Malermesterbedrift har en bedrifthelsetjeneste avtale med Stamina. Ansatte blir kalt inn til helseundersøkelse annet hvert år.

Dersom du skulle ha behov for legetime, og kanskje ikke får time hos fastlegen på første forsøk, kan du ringe 40003304. Som regel får du time raskere enn hos fastlegen. Regnbuen dekker normalt ikke kostnaden ved en vanlig legekonsultasjon. Men i mange tilfeller kan det jo være verdt å betale litt mer for å få time raskt. Mer informasjon finnes på www.staminagroup.no.

Dersom du er borte en dag må en egenmelding fylles ut. Denne kan du se under.

Bedriftshelsetjeneste

Regnbuen Malermesterbedrift har en bedrifthelsetjeneste avtale med Stamina. Ansatte blir kalt inn til helseundersøkelse annet hvert år.

Dersom du skulle ha behov for legetime, og kanskje ikke får time hos fastlegen på første forsøk, kan du ringe 40003304. Som regel får du time raskere enn hos fastlegen. Regnbuen dekker normalt ikke kostnaden ved en vanlig legekonsultasjon. Men i mange tilfeller kan det jo være verdt å betale litt mer for å få time raskt. Mer informasjon finnes på www.staminagroup.no.

Skjema for reiseutgifter kan sees under.